Finał konkursu plastycznego ,,Kolorowy świat folkloru powiatu kutnowskiego”

Biblioteka Pedagogiczna w Zgierzu Filia w Kutnie w ramach realizacji projektu z Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego „Łódzkie na plus” na rok 2023 pt. Powiat kutnowski na pograniczu folklorów, dwa oblicza kultury ludowej – folklor łęczycki & łowicki zorganizowała konkurs plastyczny Kolorowy świat folkloru powiatu kutnowskiego. Konkurs skierowany był do dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I – VI szkół podstawowych powiatu kutnowskiego, a jego celem było promowanie folkloru łęczyckiego i łowickiego wśród uczestników, rozwijanie ich kreatywności oraz zainteresowania tradycją lokalną poprzez twórczość plastyczną. Zadaniem uczestników było wykonanie pracy, będącej twórczą interpretacją konkursowego hasła.

Na konkurs zgłoszone zostały 63 prace z przedszkoli i szkół powiatu kutnowskiego. Jury w dniu  6 grudnia 2023 r. oceniło prace w trzech kategoriach: dzieci przedszkolne, klasy I – III i klasy IV – VI. Po obradach jury postanowiło nagrodzić następujące osoby:

Laureaci:

Kategoria I – dzieci przedszkolne

1. Marcelina Piotrowska (6 lat) – Miejskie Przedszkole w Krośniewicach
Ksenia Budniak (6 lat) – Miejskie Przedszkole w Krośniewicach
2. Kornel Kołodziejski (6 lat) – Miejskie Przedszkole w Krośniewicach
3. Bianka Nowicka (6 lat) – Przedszkole Miejskie nr 15 Bajka w Kutnie

Wyróżnienia:

Jan Dębiński (6 lat) – Miejskie Przedszkole w Krośniewicach
Julia Woźniak (6 lat) – Miejskie Przedszkole w Krośniewicach
Alicja Zwierzchowska (6 lat) – Miejskie Przedszkole w Krośniewicach
Zofia Zwierzchowska (6 lat) – Miejskie Przedszkole w Krośniewicach
Natalia Święcka (6 lat) – Miejskie Przedszkole w Krośniewicach
Anastazja Zagajewska (6 lat) – Miejskie Przedszkole w Krośniewicach
Vanessa Krzysztoń (6 lat) – Miejskie Przedszkole w Krośniewicach
Gabriela Mordzak (6 lat) – Miejskie Przedszkole w Krośniewicach
Hanna Jakubczyk (6 lat) – Miejskie Przedszkole w Krośniewicach
Lena Cichocka (6 lat) – Miejskie Przedszkole w Krośniewicach
Wiktoria Koczaska (6 lat) – Miejskie Przedszkole w Krośniewicach

Kategoria II – klasy I- III

1. Barbara Marciniak (kl. IIIb) – Szkoła Podstawowa nr 1 w Krośniewicach
2. Adam Szczypiński (kl. II) – Szkoła Podstawowa im. gen. W. Andersa w Nowem
3. Alicja Kaźmierczak (kl. II) – Szkoła Podstawowa im. gen. W. Andersa w Nowem
Róża Woźniak (kl. IIIb) Szkoła Podstawowa nr 2 w Kutnie

Wyróżnienia:

Alicja Sienkiewicz (kl. IIIb) – Szkoła Podstawowa nr 2 w Kutnie
Zuzanna Winiecka (kl. IIb) – Szkoła Podstawowa nr 2 w Kutnie
Inga Milczarska (kl. Ib) – Szkoła Podstawowa nr 1 w Krośniewicach
Wojciech Mann (kl. III) – Szkoła Podstawowa nr 13 w Kutnie w SOSW nr 2 w Kutnie
Alicja Kamelak (kl. I) – Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Krzyżanowie
Oliwia Majchrzak (kl. I) – Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Krzyżanowie

Kategoria III – klasy IV- VI

1. Agata Olczak (kl. VI) – Szkoła Podstawowa w Szczycie
Lena Wojtczak (kl. VIa) – Szkoła Podstawowa nr 9 w Kutnie
2. Julia Pokorska (kl. Vb) – Szkoła Podstawowa nr 9 w Kutnie
Gracjan Dobber (kl. IV) – Szkoła Podstawowa nr 1 w Krośniewicach
3. Bartosz Stankiewicz (kl. VIa) – Szkoła Podstawowa nr 13 w Kutnie w SOSW nr 2 w Kutnie
Szymon Anyszka (kl. VIa) – Szkoła Podstawowa nr 13 w Kutnie w SOSW nr 2 w Kutnie
Patryk Paluchowski (kl. VIa) – Szkoła Podstawowa nr 13 w Kutnie w SOSW nr 2 w Kutnie

W dniu 15 grudnia 2023 r. w czytelni biblioteki pedagogicznej odbyło się wręczenie nagród zwycięzcom, a dla każdego uczestnika konkursu przewidziane były upominki.

 

Author: Biblioteka