Gra w palanta – czy to tylko sport?

Gra w palanta – czy to tylko sport? – pod takim hasłem odbywały się w grudniu zajęcia dla uczniów pięciu szkół podstawowych z powiatu kutnowskiego. Spotkania odbyły się w ramach realizacji projektu z Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego „Łódzkie na plus” na rok 2023 pt. Powiat kutnowski na pograniczu folklorów, dwa oblicza kultury ludowej – folklor łęczycki & łowicki, który przeprowadza Biblioteka Pedagogiczna w Kutnie. Warsztaty poprowadził p. Mirosław Ryśkiewicz, wieloletni zawodnik gry w palanta.

Na początku zajęć pan Mirosław Ryśkiewicz przy pomocy prezentacji multimedialnej przybliżył słuchaczom historię gry w palanta i opowiedział o jej korzeniach sięgających setek lat wstecz. Palant to gra sportowa, która była znana w Polsce już na przełomie XVI i XVII w., powstały jej odmiany szkolne i ludowe. Była to gra rzemieślników, szczególnie rzeźników, dlatego też do gry tej używano kija od wędzenia kiełbas lub pałki do ogłuszania świń oraz skórzanej piłki. Rzeźnicy mieli największe powody, aby po sutych świętach wielkanocnych rozruszać swe ciała udręczone degustacją przyrządzanych przez siebie wędlin. Podobne powody miała ich klientela. Co roku więc, w pierwszy wtorek po Wielkanocy w Grabowie organizowane jest unikalne, nieznane nigdzie indziej Święto Palanta. Często określane przez mieszkańców jako trzeci dzień świąt Wielkanocnych. Gmina Grabów słynie już z organizacji corocznych rozgrywek palanta, które przyciągają zarówno lokalnych zawodników, jak i miłośników tej gry z całej Polski. Wydarzenie ma obecnie charakter festynu, podczas którego następuje symboliczne przekazanie klucza Królowi Palanta (to funkcja honorowa) oraz pasowanie nowych osób na palanciarzy, a centralnym punktem obchodów jest rozegranie meczu palanta. Gmina Grabów stara się o wpisanie święta na listę niematerialnego krajowego dziedzictwa UNESCO.

Kolejnym punktem prelekcji było przybliżenie zasad gry, co stanowiło wstęp do części praktycznej zajęć, w której uczniowie mieli możliwość zastosowania zdobytej wiedzy podczas treningu. Dzieci ćwiczyły precyzję rzutów, odbicia pałkami oraz współpracę w drużynie. Wszyscy byli zaangażowani i pełni entuzjazmu próbowali swoich sił w tej nietypowej dla siebie dyscyplinie.

Po treningu przyszedł czas na podsumowanie zajęć oraz odpowiedzi na pytania, które uczniowie mieli związane z grą w palanta. Spotkania okazały się ciekawą lekcją historii i były nie tylko świetną okazją do poznania nowej dyscypliny sportowej, ale również do aktywnego spędzenia czasu i rozwijania umiejętności zręcznościowych. Uczniowie byli pełni energii i entuzjazmu, co świadczy o tym, że gra w palanta ma duży potencjał, a nauczyciele wychowania fizycznego deklarowali wykorzystanie go podczas prowadzonych przez siebie zajęć.

Biblioteka Pedagogiczna w Zgierzu Filia w Kutnie serdecznie dziękuje Panu Mirosławowi Ryśkiewiczowi za współpracę, podzielenie się swoją pasją i umożliwienie młodym ludziom odkrycia tego tradycyjnego sportu.

Author: Biblioteka