XVIII Powiatowy Konkurs Plastyczny został rozstrzygnięty

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego Biblioteka Pedagogiczna w Zgierzu Filia w Kutnie oraz Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej nr 9 im. Władysława Jagiełły w Kutnie po raz kolejny wspólnie zorganizowały konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych powiatu kutnowskiego. Konkurs objęty został honorowym patronatem Prezydenta Miasta Kutno i odbywał się w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Uroczyste wręczenie nagród miało miejsce 23 maja 2024 r. w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Kutnie.

XVIII Powiatowy Konkurs Plastyczny Biblioteka – miejsce na czasie nawiązywał do hasła tegorocznego XXI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, akcji mającej na celu promocję czytelnictwa oraz bibliotek, jako miejsc kultury i nauki. Każda edycja przebiega pod innym hasłem, a włączają się w nią biblioteki wszystkich typów w całej Polsce.

Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Kutno Pan Mariusz Sikora, kontynuując tę już wieloletnią tradycję. Dzięki otrzymanemu wsparciu, również w zakupie nagród książkowych, można było zorganizować wydarzenie przyczyniające się do promocji talentów plastycznych oraz wpływające na rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży naszego regionu.

Konkurs skierowany był do uczniów klas I – VIII szkół podstawowych powiatu kutnowskiego, a zadaniem uczestników było wykonanie pracy plastycznej, będącej twórczą interpretacją konkursowego hasła. Celem konkursu było nie tylko promowanie kreatywności i wyobraźni, ale również podkreślenie znaczenia bibliotek w życiu codziennym jako miejsc, które ewoluują i dostosowują się do zmieniających się warunków oraz potrzeb społecznych. Zgłoszonych zostało 111 prac z 13 szkół. Uczestnicy stworzyli prace plastyczne, które przedstawiały bibliotekę jako miejsce inspirujące, pełne technologii i możliwości. Wszystkie były ciekawe, piękne, a jury, które zebrało się 10 maja miało nie lada problem, żeby wybrać te najlepsze. W obradach jury oprócz przedstawicieli organizatorów uczestniczyły również Panie: Małgorzata Jaworska i Izabela Smolarek ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie. Warto podkreślić, że co roku do składu jury zapraszani są przedstawiciele innych szkół.

Konkurs odbywał się w trzech kategoriach wiekowych: klasy I – III, klasy IV – VI i klasy VII-VIII, jednak ze względu na dużą ilość prac konkursowych w kategorii klas I-III, jury postanowiło podzielić ją na trzy podkategorie i nagrodzić dzieci według klas. (Poniżej pełna lista laureatów.)

W samo południe, 23 maja 2024 r. w bibliotece pedagogicznej zgromadzili się laureaci konkursu wraz z rodzicami i opiekunami, by poznać wyniki i odebrać nagrody. Uroczystość swoją obecnością uświetnili Pan Jarosław Kotliński – Naczelnik Wydziału Edukacji Miasta Kutno, który reprezentował Pana Marusza Sikorę – Prezydenta Miasta Kutno, Pani Agnieszka Szczech Wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Kutnie, Pani Iwona Pietrzak – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. Władysława Jagiełły w Kutnie oraz Pani Joanna Czuba – Wicedyrektor  Szkoły Podstawowej nr 9 im. Władysława Jagiełły w Kutnie. Zaproszeni goście zabrali głos, wyrażając zadowolenie z organizacji konkursu, który łączy w sobie zarówno możliwość rozwoju talentów plastycznych, jak i promocję czytelnictwa. Jak zostało podkreślone, bez miłości do czytania książek, nie stworzy się dobrego rysunku przedstawiającego bibliotekę. Wyrazom podziwu dla dziecięcych talentów i gratulacjom nie było końca. Zaproszeni goście wręczyli uczestnikom nagrody książkowe, pamiątkowe dyplomy oraz zakładki do książek. Był czas na zdjęcia i podziwianie nagrodzonych prac. Wystawę wszystkich zgłoszonych rysunków można będzie oglądać w bibliotece pedagogicznej przez najbliższe tygodnie.

Laureaci  konkursu

Kategoria I – klasy I- III

Klasy I

 1. Katarzyna Augustyniak – uczennica klasy I Szkoły Podstawowej nr 1 w Krośniewicach
 2. Lena Kasztelan – uczennica klasy I Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Krzyżanowie
 3. Amelia Dębińska – uczennica klasy I Szkoły Podstawowej nr 1 w Krośniewicach
  Martyna Pawłowska – uczennica klasy I  Szkoły Podstawowej nr 1 w Krośniewicach

Wyróżnienie:

Adam Balcerzak  – uczeń klasy I  Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach

 

Klasy II

 1. Antoni Kwiatkowski – uczeń klasy II  Szkoły Podstawowej nr 1 w Krośniewicach
 2. Jan Konwerski – uczeń klasy II Szkoły Podstawowej Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach
 3. Alicja Rychlińska – uczennica klasy II Szkoły Podstawowej nr 9 im. Władysława Jagiełły w Kutnie
  Weronika Bołdowicz  uczennica klasy II  Szkoły Podstawowej nr 9 im. Władysława Jagiełły w Kutnie

Wyróżnienia:

Antoni Mordzak – uczeń klasy II  Szkoły Podstawowej nr 1 w Krośniewicach
Szymon Wojtalik – uczeń klasy II  Szkoły Podstawowej nr 1 w Krośniewicach 

 

Klasy II

 1. Katarzyna Gralak – uczennica klasy III Szkoły Podstawowej nr 9 im. Władysława Jagiełły w Kutnie
  Barbara Marciniak   – uczennica klasy III  Szkoły Podstawowej nr 1   w Krośniewicach
 2. Maja Suchodolska – uczennica klasy III  Szkoły im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegocinie
  Anna Gasik  – uczennica klasy III  Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kutnie
 3. Amelia Wiśniewska – uczennica klasy III  Szkoły Podstawowej  Kornela Makuszyńskiego w Strzegocinie

Wyróżnienia:

Antonina Kečina  – uczennica klasy III  Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie

 

Kategoria II – klasy IV- VI

 1. Hanna Biegniewska – uczennica klasy VI  Szkoły Podstawowej nr 9 im. Władysława Jagiełły w Kutnie
 2. Martyna Przybysz – uczennica klasy VI  Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kutnie
 3. Davy Thompson – uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej Ireny Kosmowskiej w Kaszewach Dwornych
  Tymoteusz Politański – uczeń klasy V  Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kutnie

Wyróżnienia:

Michalina Truszczyńska uczennica klasy V  Szkoły Podstawowej  im. Ireny Kosmowskiej w Kaszewach Dwornych
Martyna Stańczuk uczennica klasy VI  Szkoły Podstawowej nr 1 w Krośniewicach
Bogusława Czuba   uczennica klasy V  Szkoły Podstawowej nr 9 im. Władysława Jagiełły w Kutnie

 

Kategoria III – klasy VII- VIII

 1. Sandra Rzepecka – uczennica klasy VIII Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Domostwo” w Żychlinie
 2. Amelia Trzcińska uczennica klasy VIII Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Łaniętach
 3. Oliwia Fiedorowicz uczennica klasy VIII Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Domostwo” w Żychlinie

 

Biblioteka Pedagogiczna w Kutnie serdecznie dziękuje:

 – Panu Mariuszowi Sikorze – Prezydentowi Miasta Kutno za objęcie konkursu honorowym patronatem,

– Pani Iwonie Pietrzak – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 9 im. Władysława Jagiełły w Kutnie za wsparcie organizacji wydarzenia,

– Paniom Małgorzacie Jaworskiej i Izabeli Smolarek ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie oraz Monice Olejniczak ze Szkoły Podstawowej nr 9 im. Władysława Jagiełły w Kutnie za udział w obradach jury, za długi czas wspólnego oglądania, podziwiania, zastanawiania się i analizy zgłoszonych prac;

– Paniom Beacie Paluchowskiej i Monice Olejniczak z biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Władysława Jagiełły w Kutnie za duże zaangażowanie i  owocną współpracę,

– dzieciom i młodzieży, którzy wykonali piękne prace konkursowe,

– opiekunom uczniów, że tak licznie odpowiedzieli na zaproszenie do uczestnictwa w konkursie i umożliwili swoim podopiecznym wzięcie udziału w tym wydarzeniu,

– rodzicom i opiekunom, którzy przywieźli swoje pociechy na uroczyste wręczenie nagród, udowadniając, że są najwierniejszymi i największymi fanami ich talentów.

Author: Biblioteka