Czytanie Narodowe


W dniu 11 września 2023 roku w Bibliotece Pedagogicznej w Kutnie odbyło się wyjątkowe wydarzenie z okazji Narodowego Czytania. Tego dnia słuchacze mieli okazję wysłuchać fragmentów jednego z najważniejszych dzieł literatury polskiej  – “Nad Niemnem” autorstwa Elizy Orzeszkowej, podejmującego tematykę powstania styczniowego, którego 160-lecie jest obchodzone w 2023 roku.

Narodowe Czytanie jest coroczną inicjatywą, która ma na celu propagowanie czytelnictwa i kultury literackiej wśród Polaków. To już 12. odsłona ogólnopolskiej akcji, która cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Czytanie Narodowe odbywa się pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej, a każdego roku wybierany jest odpowiedni utwór, który następnie jest czytany przy różnych okazjach w całym kraju. W tym roku wybór padł na “Nad Niemnem”, co związane jest z obchodzoną w tym roku 160. rocznicą powstania styczniowego.

“Nad Niemnem” jest najbardziej znaną powieścią Elizy Orzeszkowej, która była tworzona w latach 1886–1887 i została wydana w formie książki w 1888 roku. Ze względu na malownicze opisy, wyraziste postacie i odniesienia do historii, dzieło to było porównywane do “Pana Tadeusza” autorstwa Adama Mickiewicza. Żadna inna książka pisarki nie spotkała się z równie entuzjastycznym przyjęciem ze strony recenzentów. Chwalono zwłaszcza umiejętne połączenie elementów dydaktycznych z artystycznymi walorami oraz przemyślaną kompozycję całej opowieści. “Nad Niemnem” zyskało popularność i uznanie kolejnych pokoleń czytelników. Doczekało się również swoich ekranizacji.

Wydarzenie zorganizowane w Bibliotece Pedagogicznej w Kutnie we współpracy z biblioteką Szkoły Podstawowej nr 9 im. Władysława Jagiełły w Kutnie zgromadziło wśród publiczności uczniów klas szóstych, a także grupę uczniów ukraińskich z oddziały przygotowawczego. Na początku odbyła się krótka prelekcja na temat powieści, jej autorki, jak również kontekstu historycznego, w jakim utwór powstał. Następnie czytane były fragmenty powieści, kolejno przez bibliotekarki – Ewę Tomczewską-Budniak, Monikę Olejniczak oraz Justynę Szadkowską.  Wybrane fragmenty były opatrzone odpowiednimi komentarzami, a całość dopełniła grająca w tle muzyka i prezentacja zdjęć rzeki Niemen, wsi Bohatyrowicze, grobu Jana i Cecylii oraz Domu Elizy Orzeszkowej w Grodnie.

Biblioteka Pedagogiczna w Zgierzu Filia w Kutnie serdecznie dziękuje:

  • Pani Monice Olejniczak za pomoc w organizacji wydarzenia, udostępnienie zdjęć do przygotowania prezentacji oraz wspólne czytanie w niecodziennych stylizacjach;
  • Uczniom i nauczycielom za udział i uważne wysłuchanie fragmentów powieści.

Author: Biblioteka