„Czytamy z sercem”

Biblioteka Pedagogiczna w Zgierzu Filia w Kutnie wzięła udział w III edycji Ogólnopolskiej Akcji Czytelniczej „Czytamy z sercem”, która odbywała się od 29 września do 5 października 2023 r. Głównymi celami akcji były promocja literatury i czytelnictwa oraz poszerzanie wiedzy uczestników na temat serca – budowy tego organu, jego funkcjonowania, chorób i symboliki. Podejmowane w tym czasie działania miały rozwijać w uczestnikach wrażliwość na cierpienie i potrzeby osób chorych oraz propagować zdrowy styl życia, jako jedną z form przeciwdziałania chorobom układu sercowo-naczyniowego.

Ogólnopolska Akcja Czytelnicza „Czytamy z sercem” organizowana jest przez Małgorzatę Ficoń (bibliotekarkę, autorkę projektu „Czytamy z Sercem”
i strony „Między Regałami”), Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Józefa Lompy w Katowicach Filię w Bytomiu oraz II Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Tarnowskich Górach w ramach obchodów dwóch świąt – Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania oraz Światowego Dnia Serca.

Biblioteka Pedagogiczna w Kutnie swoje zaangażowanie w projekt rozpoczęła od przeprowadzenia zajęć dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą we Wroczynach, które odbyły się 29 września, czyli w Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, co zostało podkreślone, przez wybór aż trzech tekstów do odczytania: „Moja krew ma moc” Justyny Wodowskiej, „Uzdrawiająca siła” oraz „Dwa serca anioła” Wojciecha Widłaka. Dodatkowo dzieci zapoznane zostały z zasadami zdrowego trybu życia i dbania o układ naczyniowo-krążeniowy, dzięki wykorzystaniu „Alfabetu zdrowego serca” przygotowanego przez Fundację Serce Dziecka. Na zakończenie uczniowie wykonali pracę plastyczną.

Kolejnymi zrealizowanymi działaniami były zajęcia czytelniczo-plastyczne dotyczące budowy serca, które odbyły się 4 października dla klasy I Szkoły Podstawowej nr 9 im. Władysława Jagiełły w Kutnie. Uczniowie wysłuchali fragmentu książki Wojciecha Widłaka „Dwa serca anioła”, a następnie  rozmawiali o tym, co dobre i zdrowe dla naszego serca,  o tym jak się odżywiać oraz jak ważny jest ruch, sen i dobre samopoczucie. Dzieci poznały także budowę serca kolorując według schematu swoje karty pracy. Na zakończenie każdy dostał czerwone serduszko, które mógł podarować komuś kochanemu – mamie, tacie, przyjacielowi.

Dzień później, 5 października, takie same zajęcia odbyły się w Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kutnie, również dla klasy I. Należy podkreślić, że Biblioteka Pedagogiczna w Kutnie z chęcią przeprowadzi podobne zajęcia także po zakończeniu tegorocznej edycji, ponieważ to nie tylko wspaniała okazja do nauki, ale także do zrozumienia, jak ważne jest serce dla naszego życia.

W siedzibie biblioteki stworzona została specjalna wystawa tematyczna literatury dotyczącej serca dostępnej w wypożyczalni. To doskonała okazja dla czytelników, odwiedzających bibliotekę, aby zainteresować się i poznać różnorodne książki, które pomogą lepiej zrozumieć znaczenie serca dla naszego organizmu oraz dowiedzieć się, jak zadbać o jego zdrowie. Wystawa będzie prezentowana przez kilka tygodni, aby jak najwięcej osób mogło z niej skorzystać.

Akcja „Czytamy z sercem” to doskonały przykład, jak biblioteki mogą odgrywać ważną rolę w edukacji i kształtowaniu świadomości społecznej oraz tego, jak literatura może być doskonałym narzędziem edukacyjnym i inspiracją do poznawania wielu dziedzin nauki. W tym przypadku, akcent położony został na tematykę serca i zdrowego trybu życia, co ma szczególne znaczenie w dzisiejszych czasach, gdy choroby układu sercowo-naczyniowego stanowią poważny problem społeczny. Dzięki takim inicjatywom, młode pokolenie ma okazję nie tylko rozwijać swoją pasję czytelniczą, ale także zdobywać wiedzę na temat zdrowego stylu życia, zapobiegania chorobom serca i ogólnego dbania o swoje zdrowie. Jeżeli akcja będzie miała kolejne edycje, to Biblioteka Pedagogiczna chętnie włączy się w nie po raz kolejny.

 

Author: Biblioteka